Disclaimer

ComBrok B.V. (Kamer van Koophandel: 51998025), hierna te noemen Company Brokers, verleent u hierbij toegang tot haar website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Company Brokers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Company Brokers spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Company Brokers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten liggen bij Company Brokers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen, anders dan van de bedrijfsprofielen, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Company Brokers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Privacy Statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen uitsluitend voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven worden gebruikt.

Dit betreft gebruik ten behoeve van correspondentie en/of contact tussen u en Company Brokers rechtstreeks, alsmede ten behoeve van een eventuele voorselectie van aanbiedingen/contacten welke aan u kunnen worden voorgelegd. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.