Hoe kies ik een bedrijfsovername-adviseur (deel 2)?

Onderzoeken tonen aan dat bedrijfsovername-adviseurs een belangrijke rol spelen bij een bedrijfsovername. De kennis en ervaring van deze specialisten is van grote invloed op het succes van de bedrijfsoverdracht.

Een bedrijfsovername-adviseur kiest u één of hoogstens een paar keer in uw leven.

Dat het vaak om grote bedragen gaat staat vast. De verkoop van uw bedrijf is daarmee één van de belangrijkste deals van uw leven. Belangrijk genoeg om het dus meteen goed te doen!

Een bedrijfsovername is een complex proces. In de eerste plaats omdat de waarde van uw bedrijf moet worden bepaald. Hiervoor is een behoorlijke kennis van financiën essentieel. Daarnaast kleeft er een groot aantal fiscale en juridische zaken aan een overdracht. Goed advies hierbij betaalt zich meer dan terug. En ook de voorbereiding van de deal, het vinden van geschikte kopers en het voeren van onderhandelingen zijn een vak apart.

Verstandig om u hierbij te laten adviseren.

Maar hoe selecteer je een bedrijfsovername-adviseur?

Er zijn 5 belangrijke criteria, in dit gedeelte informeren wij u over het 3e criterium.

3. Heeft uw adviseur goede kennis van financiën? “Een accountant is geen econoom”

Zoals gezegd is goede kennis van financiën van groot belang. Maar het lastige is hier dat er twee soorten financiële kennis zijn: boekhoudkennis en economische kennis. Boekhoudkennis is nodig om jaarrekeningen op te stellen en ervoor te zorgen dat transacties volgens de geldende boekhoudnormen worden geboekt. Zodat uw jaarrekening ‘een getrouw beeld geeft van de vermogensopbouw’. Dit doet uw accountant voor u.

De andere soort financiële kennis is economische kennis. Deze gaat er vanuit dat waarde ontstaat door het toekomstige nut en de hiermee gemoeide risico’s. Het toekomstige nut wordt uitgedrukt in kasstromen. Hierbij wordt rekening gehouden met de ‘tijdwaarde’ van geld. Dit betekent dat een euro vandaag meer waard is dan hetzelfde bedrag volgend jaar. De voornaamste verschillen tussen deze twee stromingen zit dus in de manier van kijken. Accountants stellen de geldende jaarrekening-regels centraal, terwijl economen vooral naar kasstromen kijken.

Kijkt uw bedrijfsovername-adviseur naar het verleden of naar de toekomst? Het antwoord op die vraag is belangrijker dan u wellicht zult denken.
Een koper koopt uw bedrijf om er in de toekomst geld mee te gaan verdienen. En niet alleen om het glorierijke verleden. Het toekomstperspectief hangt daardoor wel samen met degene die uw bedrijf koopt. Immers, als u uw bedrijf aan een incompetente ondernemer verkoopt zal die toekomst niet al te best zijn. En de waarde dus ook niet. Maar verkoopt u uw bedrijf aan een partij die ‘strategische mogelijkheden’ ziet, dan is dat een heel ander verhaal. Deze koper koopt met uw bedrijf misschien knowhow die aanvullend op zijn/haar eigen producten is.

Let bij de keuze van uw bedrijfsovername-adviseur dus op dat hij/zij voldoende econoom is en uw bedrijf op basis van een reëel toekomstbeeld waardeert.

De adviseurs van Company Brokers kijken naar alle facetten, die de waarde van een bedrijf bepalen. Naast de financiële resultaten vanuit het verleden, zijn dat de toekomstige kasstromen en, heel belangrijk (!), het bepalen van het risicoprofiel van het bedrijf.