Het aankoopproces

Er zijn volop kansen voor een groei-acquisitie of een management buy-in. De markt heeft gemiddeld de bodem bereikt en nu is het de tijd om een bedrijf over te nemen. Om te komen tot een succesvolle aankooptransactie moeten diverse stappen worden gezet.

Op basis van de specifieke situatie kan een eigen stappenplan worden opgezet.

Stappenplan

1. Strategiebepaling
2. Opstellen van een overnameprofiel
3. Inventariseren van de kandidaten
4. Benaderen en aandragen van de kandidaten
5. Waardebepaling en voeren van de onderhandelingen
6. Opstellen van de intentieverklaring
7. Due diligence en financiering
8. Afronden van de overdracht

Lees hieronder wat elke stap voor u betekent.Voor meer advies over uw bedrijfsaankoop

Neem contact met ons op.

1. Strategiebepaling

Allereerst worden de doelstellingen van de bedrijfsaankoop bepaald. Waarom wilt u een onderneming overnemen? Gaat het o.a. om:

• uitbreiden marktaandeel
• uitbreiden producten pakket
• kosten synergie
• startende ondernemer
• of anders

Binnen welke termijn dient de transactie te zijn afgerond? Wat zijn de mogelijke valkuilen.

2. Opstellen van een overnameprofiel

In deze fase wordt een overnameprofiel opgesteld. Daarbij gaat het o.a. om:

type van de onderneming (B.V, eenmanszaak, etc...)
• beschrijving van de bedrijfsactiviteiten
• welke branche
• welke regio
grootte van het bedrijf (omzet en/of personeel)
• welke koopsom
• manier van financiering.

3. Kandidaten

Nadat Company Brokers heeft vastgesteld aan welke voorwaarden de onderneming moet voldoen, gaan we actief op zoek naar bedrijven die bij het profiel passen.

Company Brokers heeft een groot netwerk binnen ondernemend Nederland. We kennen simpelweg veel ondernemers en bedrijven. Bronnen van kandidaten kunnen zijn de contacten van Company Brokers met accountants, notarissen, collega’s, banken, participatiemaatschappijen, de media & advertising en recommandatie.

4. Benaderen en aandragen van de kandidaten

Dit overzicht van bedrijven presenteren wij in de vorm van een advies: de 'longlist'. In overleg met de cliënt leggen wij de volgorde van benadering van de geselecteerde bedrijven vast. De geselecteerde bedrijven vormen een 'shortlist' en deze bedrijven benaderen wij met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in een bedrijfsovername op korte of langere termijn.

Het actief benaderen om de bereidheid voor verkoop te toetsen, zorgt meestal het snelst voor het gewenste resultaat en zorgt ervoor dat wij veelal als eerste of enige partij aan tafel zitten.

5. Waardebepaling en voeren van de onderhandelingen

Company Brokers gaat samen met de potentiële koper de overnamekans grondig analyseren. Daarbij vindt o.a. een waardebepaling van het over te nemen bedrijf plaats. De wensen van koper en verkoper dienen bij de verkoop van een bedrijf samen te komen. Niet alleen financieel, maar op tal van terreinen, zoals o.a. personeelsbeleid, juridische vorm, bedrijfscultuur. Dat vereist onderhandelingsvaardigheid.

6. Opstellen van de intentieverklaring

Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst.

7. Due diligence en financiering

Company Brokers heeft financieringsexpertise in huis. Het due diligence onderzoek zal in samenwerking met een door koper geselecteerd accountantskantoor plaatsvinden.

8. Afronden van de overdracht

De contracten worden gesloten en het overeengekomen bedrag wordt overgemaakt.
Aan deze fase komen, naast de fusie en overnameadviseurs, ook advocaten en notarissen te pas.