Familie overdracht

De overdracht van uw bedrijf aan uw kinderen is voor u een lang gekoesterde wens.

Voor uw onderneming denkt u niet in korte termijn, maar in generaties. Dit geldt voor veel familiebedrijven. Voor het voortbestaan van uw bedrijf denkt u niet alleen aan het belang van de onderneming maar ook aan die van de familie en uzelf. Een goed evenwicht hiertussen is van cruciaal belang voor succes van uw onderneming. Ook voor de volgende generatie!

De achilleshiel van de continuïteit van uw familiebedrijf is de opvolgingskwestie. Bij de overdracht van uw bedrijf dient u met tal van elementen rekening te houden, waarbij emoties en uiteenlopende belangen een grote rol spelen.

Company Brokers zal door gesprekken met u en uw familie helder maken wat nodig is voor een soepele bedrijfsoverdracht. Daartoe ondernemen wij samen met u concrete acties. En komen we samen tot het gewenste resultaat, de overdracht aan de volgende generatie!

 

 

Familie-statuut

Company Brokers heeft ervaring in de begeleiding van ondernemers bij de overdracht aan de volgende generatie. Wij weten als geen ander dat de overdracht zowel binnen het bedrijf als in de familie tot spanningen en emoties kan leiden. Bij de overdracht spelen de volgende regels een belangrijke rol:

  • De aandeelhouders werkzaam in het bedrijf, voeren de leiding en het bestuur over de onderneming.
  • Elk kind wordt gelijk behandeld. Benadeel niet de kinderen die buiten de zaak blijven.
  • De financiering van de overdracht mag niet drukken op de continuïteit van de onderneming.
  • Leg niet een te zware financiële last op aan de overnemende generatie.
  • U moet financieel verzekert kunnen zijn van een goede oude dag

Voor elk bedrijf geldt dat de overdracht een complex proces is. Een planmatige aanpak van de overdracht is daarbij van cruciaal belang. Het familie-statuut speelt hierin een belangrijke rol. Company Brokers helpt u een familie-statuut op te stellen. Hierin worden de regels en afspraken vastgelegd over hoe de familie met elkaar en het bedrijf wil omgaan.
Kijk in onze kennisbank naar de de zaken die in een familie statuut vastgelegd worden.

Denkt u aan het overdragen van uw bedrijf?

Wij geven u graag vrijblijvend advies