FAMILIE OVERDRACHT

Familie overdracht

Voor veel familiebedrijven geldt dat zij niet denken in
jaren, maar in generaties.
Het belang van de onderneming is het belang van uw
familie en uzelf. Het evenwicht tussen familiebelang
en ondernemingsbelang is belangrijk voor het succes
van het bedrijf op de lange termijn. Omdat persoonlijke
en zakelijke belangen meer door elkaar heen lopen is
het opvolgingsvraagstuk in familiebedrijven wezenlijk
anders. Daar komt nog bij dat bij familiebedrijven de
relatie tussen koper en verkoper blijft bestaan.

De continuïteit van uw onderneming wordt mede
bepaald door een goede overdracht. Daarbij spelen niet
alleen de zakelijk inhoudelijke aspecten een rol, maar
ook emotionele.

Company Brokers maakt door gesprekken met u en
uw familie helder wat nodig is voor een soepele
bedrijfsoverdracht. We bepalen samen concrete acties
die leiden tot het gewenste resultaat:
de overdracht aan de volgende generatie!

Familie-statuut

We hebben ervaring in de begeleiding van onder-
nemers bij de overdracht aan de volgende generatie.
Zowel binnen als buiten het bedrijf kan dat soms
tot spanningen leiden, daarom is het belangrijk om
tijdens het hele proces de volgende regels in
acht te nemen:

  • De aandeelhouders die werkzaam zijn in het
   bedrijf voeren de leiding en het bestuur over
   de onderneming;
  • Ieder kind wordt gelijk behandeld, ook de
   kinderen die buiten de zaak blijven;
  • De financiering van de overdracht mag niet
   drukken op de continuïteit van de
   onderneming;
  • Uw oude dag moet binnen de mogelijkheden
   financieel verzekerd zijn.

Een overdracht is altijd een complex proces.
Planmatig werken, helder communiceren en oog
blijven houden voor de verschillende belangen is
daarbij van groot belang.
Het familiestatuut speelt hierin een rol. Wij helpen
u dat op te stellen, zodat regels en afspraken over
hoe de familieleden zich verhouden tot elkaar en
het bedrijf duidelijk zijn.

In onze kennisbank ziet u welke onderwerpen in
het familiestatuut aan bod komen.