Waardebepaling

De waarde van een bedrijf is iets anders dan de te realiseren verkoopprijs!

Het vaststellen van een vraagprijs vereist enerzijds een deskundige waardebepaling van het bedrijf en anderzijds kennis van de markt. De waardebepaling is een belangrijk onderdeel in het aan- en verkoopproces van een bedrijf. Voor de waardebepaling zijn verschillende bedrijfseconomische methoden beschikbaar. We noemen met name de rentabiliteitswaardemethode en de Discounted Cashflow methode.

De uiteindelijke waarde van een bedrijf wordt echter bepaald door de markt. Hierbij spelen ook veel andere factoren een rol naast de bedrijfseconomische waardering, zoals courantheid en financierbaarheid.

Onze makelaars houden bij de waardebepaling en het vaststellen van een verkoopprijs rekening met
alle relevante factoren. Enkele daarvan zijn ook:

  • Uw wensen, financieel en fiscaal
  • Winst en winstprognose
  • Klantenbestand
  • Persoonsgebondenheid

Company Brokers heeft veel expertise en ervaring in waardebepaling van bedrijven, zowel met behulp van bedrijfseconomische methoden als door inventarisatie van de 'value drivers'.

Bij waardebepalingen werken we graag
samen met uw accountant, die uw onderneming bedrijfseconomisch grondig kent, om tot een gedegen resultaat te komen.

 

Methodes

Vanuit Company Brokers’s lange ervaring worden 2 methoden gehanteerd:


1. Eenvoudige vuistregel. 

Eigen vermogen + zoveel maal EBITDA
(EBITDA staat voor winst, exclusief rente, belasting en afschrijving).
Waarom winst? Omdat het ene bedrijf veel efficiënter ingericht kan zijn dan het andere, terwijl dit bij het hanteren van de omzet-vuistregel niet tot uiting komt.

Waarom afschrijving? Belangrijker nog dan de winst is de kasstroom van een bedrijf. Want alleen als er voldoende kasmiddelen het bedrijf binnenstromen, is deze in staat aan haar verplichtingen te voldoen.

2. Complexe DCF methode.

Deze methode kijkt naar de
kasstromen. Bij de DCF-methode worden ook toekomstige geldstromen in kaart gebracht. Echter, dit blijft een voorspelling. Vandaar dat Company Brokers, bij het hanteren van deze methode, het basisjaar (jaar van de laatst gepubliceerde jaarrekening), ook als voorspelling naar de nabije toekomst gebruikt. Indien er goede redenen zijn om hiervan af te wijken, dan wordt dit in overleg met de klant bepaald.

 


Wilt u meer weten over waarde van uw bedrijf?

Wij informeren u graag vrijblijvend

Goodwill

De balanswaarde is eenvoudig vast te stellen, is meetbaar, bij te stellen en vormt bijna nooit een punt van discussie. Maar de waarde van een bedrijf is meer dan dat, want de 'goodwill' van een bedrijf is meestal geen balanspost maar vormt misschien wel de grootste post in een overname. Deze goodwill is van vele factoren afhankelijk, kan op vele verschillende manieren berekend worden en kan zelfs voor iedereen verschillend zijn.

In theorie is de goodwillwaarde van een bedrijf voor een koper afhankelijk van:

1. de winsten die deze koper in de toekomst naar zich toe kan
halen en

2. de mate van zekerheid dat deze toekomstige winst zal worden
gerealiseerd.
Het verleden is daarbij slechts een indicatie voor de
winstcapaciteit in de toekomst. Waardebepaling is dus vooral de
inventarisatie van waardebepalende factoren ofwel 'value drivers'.

Factoren

Welke factoren bepalen de goodwill:

• Sector
• Omzet
• Klantenportefeuille
• Cultuur
• Outperformance
• Persoonsgebondenheid
• Synergie
• Werkkapitaal
• Investeringen
• Toeleveranciers

Wilt u meer weten over de goodwill-factoren?

Wij informeren u graag vrijblijvend