Het starttarief

Company Brokers is een bedrijf van en voor ondernemers. Er wordt veelal niet gewerkt met exclusiviteitscontracten en de courtage en fee vinden uiteindelijk plaats op basis van ‘No cure – No pay’. Dit betekent dat onze opdrachtgevers geen financiële risico’s lopen en een grote mate van vrijheid hebben.

Toch is Company Brokers bij het verwerven van een opdracht direct geld kwijt aan externe kosten.

Mede ook om een commitment van de opdrachtgever te krijgen, hanteert Company Brokers een starttarief, een kleine bijdrage in de kosten van de Company Brokers organisatie.

Het starttarief is dan ook niet meer dan een drempel zodat ook wij weten dat we met serieuze partijen te maken hebben. Company Brokers kan het zich als professionele organisatie niet permitteren in niet serieuze partijen te investeren. Zowel u als wij investeren in een toekomstige transactie. Beiden hebben we dus hetzelfde doel.

Het gehanteerde starttarief is € 5.000,-. Deze wordt in mindering gebracht op de courtage op het moment van de transactie.

Courtage en fee

De courtage en fee zijn afgeleid van de transactieopbrengst voor de opdrachtgever. De transactieopbrengst kan eventuele aanvullende secundaire condities en afspraken tussen de opdrachtgever en de Koper(s) of Investeerder(s) bevatten. Voorbeelden hiervan zijn een earn out constructie, huurcontracten dan wel in- of exclusief vastgoed. In alle voorkomende gevallen zal Company Brokers in overleg met de opdrachtgever de uiteindelijke transactieopbrengst bepalen.

Bij zowel een activa-passivatransactie als een aandelentransactie hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • 5% van de transactieopbrengst tot € 1 miljoen
  • 4% van de transactieopbrengst tussen € 1 miljoen en € 5 miljoen
  • 3% van de transactieopbrengst tussen € 5 miljoen en € 10 miljoen
  • 2% van de transactieopbrengst boven € 10 miljoen

De bovenstaande percentages zijn maatgevend, maar in bepaalde gevallen wordt daarvan soms afgeweken.

Eventueel kan in overleg een fixed fee worden afgesproken.

no cure no pay