INTENTIEOVEREENKOMST

Voorbeeld

Met een intentieovereenkomst wordt letterlijk de intentie van twee partijen vastgelegd om samen een bepaald doel te bereiken.  In ons geval gaat het vaak om de kopende en verkopende partij die een onderneming willen kopen of verkopen. De zaken die voor u belangrijk zijn en die u graag wilt bespreken in bijvoorbeeld komende onderhandelingen, worden vastgelegd. Het zijn eigenlijk uw verwachtingen die op papier worden gezet. Dit geldt dan voor beide partijen. 

combrok-intentieovereenkomst-bedrijf

Wat is een intentieovereenkomst?

combrok- intentieovereenkomst

In een intentieovereenkomst wordt letterlijk de ‘intentie’ van beide partijen verwerkt. Er wordt beschreven wat ze graag willen en wat er van elkaar verwacht wordt in de toekomst. Maar ook hoe die verwachten bereikt zullen worden. Beide partijen hebben veel vrijheid om de inhoud te bepalen. Tijdens de onderhandelingen wordt er steeds meer richting een definitieve overeenkomst gewerkt.

Bekijk via onderstaande button een voorbeeld van een intentieovereenkomst. Een overeenkomst is altijd maatwerk en zal dus ook per traject verschillen.

Een intentieovereenkomst bij een bedrijfsovername opstellen

Wanneer een ondernemer zijn bedrijf te koop zet en we hebben een kandidaat koper dan beginnen we met het opstellen van een intentieovereenkomst. Voordat we beginnen met de onderhandelingen willen we zeker weten dat beide partijen hetzelfde doel hebben, dus dat wordt in hoofdlijnen vastgelegd in de intentieovereenkomst. Dit geeft ook een lijdraad tijdens de gesprekken tijdens de onderhandelingen. Ondertussen werken we toe naar een definitief voorstel en overeenkomst.  Daarbij is de kans op onaangename verrassingen een stuk kleiner als het onderhandelingsproces zwart op wit staat.

Een intentieovereenkomst is niet bindend. Het doel van een intentieverklaring is dat er uiteindelijk een definitieve (koop)overeenkomst gemaakt kan worden.  Maar er is verder niks geregeld over de inhoud van een intentieverklaring in de wet. Het gaat hierbij echt om dat beide partijen zelf mogen bepalen wat zij willen bespreken, regelen en vastleggen.

Vaak wordt gedacht dat een intentieverklaring hetzelfde is als een intentieovereenkomst. Maar dat is niet het geval. Een intentieverklaring is veel minder definitief. Bij een verklaring worden bepaalde uitgesproken, maar de afspraken blijven vrijblijvend. Partijen kunnen op ieder moment bepaalde afspraken terugtrekken zonder dat daar gevolgen aan hangen. Bij een overeenkomst kunnen hier consequenties aan worden gehangen om dit soort acties te voorkomen, zoals een financiële vergoeding.

Een intentieovereenkomst is altijd maatwerk en zal dan ook verschillen per verkooptraject. Dit komt omdat er bepaalde afspraken worden gemaakt tussen koper en verkoper. Dit verschilt natuurlijk per traject. Daarom is er geen kant-en-klaar voorbeeld. Hieronder een aantal elementen die kunnen voorkomen in een intentieovereenkomst:

 • Koopprijs en betaling
 • De voorwaarden voor de bedrijfsovername
 • Overdracht
 • Zekerheid/garantie
 • Exclusiviteit
 • Mededelingen en geheimhouding

Een intentieovereenkomst kan in het begin van de onderhandelingen nog ingetrokken worden door één van de partijen. Tenzij hierover harde afspraken zijn gemaakt. Daarom is een intentieovereenkomst een veilige manier van onderhandelen. Maar wanneer de onderhandelingen verder vorderen en het einde nadert dan is terugtrekken niet meer zo makkelijk, u nadert namelijk de intentie dat de onderhandelingen leiden tot een definitieve overeenkomst. Dus dan kan het zijn dat er een financiële vergoeding hier tegenover staat. Tenzij concreet is afgesproken dat beide partijen altijd de overeenkomst kunnen ontbinden, in welke stadium dan ook.

Vrijblijvend meer informatie?

Overweegt u om uw bedrijf te verkopen? We sturen u graag vrijblijvend meer informatie.

Overnamebegeleiding

Voor een succesvolle transactie moeten diverse stappen worden gezet. Er is een algemene leidraad die we hanteren aan de hand van een stappenplan. In alle fasen van de overdracht van uw bedrijf, van de voorbereiding tot en met de afronding, coördineren en regisseren wij het proces. Company Brokers maakt daarbij gebruik van fiscale en juridische adviseurs en we focussen ons op het afronden van de overdracht. We begeleiden de verkoop van uw onderneming van het begin tot de afronding van de overdracht. Daarin blijven we zoveel mogelijk doelgericht. Dat betekent dat we liever geselecteerde kandidaat-kopers aandragen dan dat we uitgebreide rapporten schrijven. Serieuze en passende kandidaten brengen we met u in contact nadat we deze eerst hebben gesproken en beoordeeld.

Voorbereiding
Als u uw bedrijf verkoopt moet dat in een goede conditie zijn. Zowel op juridisch, fiscaal, organisatorisch en economisch vlak komt uw bedrijf onder een vergrootglas te liggen. Het is dan van belang om daarop voorbereid te zijn en toevalligheden en verrassingen te voorkomen. Iedere onderneming heeft specifieke waardebepalende factoren of value drivers die de verkoopwaarde beïnvloeden. Specialismes, het personeelsverloop, de afspraken met leveranciers en de afhankelijkheid van bepaalde klanten spelen zijn daar voorbeelden van.

Strategisch plan
Een strategisch plan geeft op hoofdlijnen aan waar de kansen voor de verdere ontwikkeling van de onderneming liggen. Daarmee is het ook een indicatie voor het soort koper dat daarop zou aansluiten. Vragen over omgevingsfactoren, persoonsafhankelijkheid, kansen en bedreigingen, markt en concurrentie worden in het strategisch plan beantwoord. Het strategisch plan beïnvloedt verder de financiering door de koper: op basis daarvan kunnen eventueel externe financiers over de streep worden getrokken.

Waardering
De structurele winstcapaciteit, toekomstige ontwikkelingen, gerealiseerde resultaten en de marktvraag: het zijn zomaar wat factoren die bepalen hoeveel een bedrijf waard is. Het vaststellen van de waarde is niet alleen rekenwerk, maar vergt ook inzicht in de markt. De waarde van de onderneming is een uitgangspunt voor de koper, omdat ook factoren als extra strategische of operationele waarde van belang zijn. Er zijn diverse waarderingsmethodieken. Maar uiteindelijk wordt de verkoopprijs bepaald door de markt: wat wil of kan een koper betalen!

Memorandum opstellen
Om potentiële kopers een eerste indruk te geven, wordt er, samen met u, een anoniem bedrijfsprofiel of (uitgebreider) informatiememorandum opgesteld. Hierin worden het bedrijf en de markt gepresenteerd. Op basis van dit memorandum kan een potentiële koper besluiten de onderhandeling in te gaan. Standaard onderdelen zijn een beschrijving van de activiteiten en de producten, een samenvatting van de jaarrekening en de reden waarom er tot verkoop wordt overgegaan.

Inventarisatie
De zoektocht naar geschikte kopers voor uw bedrijf begint met een inventarisatie. Die begint met een kopersprofiel waarin we op basis van uw wensen en het strategisch plan van uw onderneming een longlist opstellen van kandidaten. In deze fase is creativiteit geboden, denken buiten de kaders leidt soms tot verrassende en veelbelovende combinaties. Vanuit de match tussen het kopersprofiel en het kandidatenaanbod stellen we vervolgens een shortlist op van mogelijke kopers.

Kennismaken
Interessante potentiële kopers worden benaderd met het anonieme profiel. Als er interesse is, volgt een kennismaking waarbij vooral de strategische match en synergievoordelen worden besproken. De primaire doelstelling van de kennismaking tussen de mogelijke koper met de verkoper is om een goed beeld te krijgen van elkaar en om te zien of de partijen bij elkaar passen. Zowel inhoudelijk als op het persoonlijk vlak.

Onderhandeling
Onderhandelen is een strategische en tactische operatie met als doel om voor alle partijen de beste uitkomst te bereiken. De koopprijs is daarbij belangrijk, maar het gaat er eerst om het eens te worden over de strategische voordelen van de overname. In deze fase is een goede taakverdeling van belang en ook het vermogen om alle belangen van zowel koper als verkoper voor ogen te blijven houden.

Intentieverklaring
Vervolgens leggen we op hoofdlijnen de gemaakte afspraken, de ontbindende voorwaarden en de te volgen procedures vast. Al te ruime beschrijvingen of teveel ontbindende voorwaarden vormen een risico in latere fasen van de overname. Het is daarom zaak om alle afspraken zodanig te formuleren dat er geen onduidelijkheid kan ontstaan én dat tegelijkertijd het overzicht door alle betrokkenen bewaard kan worden.

Due diligence onderzoek
De koper zal de door de verkoper gegeven informatie op waarde willen toetsen. Daarvoor is het due diligence onderzoek bedoeld: het verifiëren van alle door de verkoper gegeven informatie en het controleren van de algemeen geschetste toestand van de onderneming. Bij het boeken- en feitenonderzoek zijn vaak gespecialiseerde accountants en juristen betrokken die onder onze regie hun werkzaamheden verrichten.

Afronding
De verkoop is afgerond! De contracten worden ondertekend en het overeengekomen bedrag wordt overgemaakt. Ook in deze fase is eventueel sprake van de inzet van externe specialisten zoals advocaten of notarissen.

Wie verkoopt mijn bedrijf?

Company Brokers is specialist in bedrijfsovernames. Wij hebben ervaring in de bemiddeling bij verkoop, aankoop en participatie van en in bedrijven. Company Brokers overlegt met verkopers en kopers en brengt ze effectief bij elkaar. Wij geven met een discrete, persoonlijke aanpak vele verrassende mogelijkheden.

Company Brokers: uw specialist in bedrijfsovernames

 • Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar
 • Geen dikke rapporten, maar daadkracht
 • Succes door ervaring en vakmanschap
 • Een groot netwerk
 • No cure – No pay

Deze ondernemers gingen u voor

Gevoelsmatig en door het concept (op “no cure no pay” basis) hebben we Company Brokers de opdracht gegeven om een geschikte partij te vinden om ons bedrijf aan over te dragen. Company Brokers gaf ons steeds het vertrouwen en de begeleiding die wij nodig hadden, hier waren we heel tevreden over.

Company Brokers heeft mij bijzonder goed bijgestaan in het gehele traject. Ze weten hoge verwachtingen goed waar te maken. Het proces is naar mijn mening bijzonder goed afgerond en ze zetten moeiteloos door, ook als het ‘eventjes tegenzit’. 10 punten voor deze heren!

Company Brokers was ‘no nonsense’: duidelijk over het proces, over de kosten, over de looptijd. Ze hebben ons geholpen met het vinden van de juiste koper en met het onderhandelen over de verkoopcondities. Een persoonlijke en betrouwbare partner met veel ervaring is essentieel.

Klaar voor de volgende stap?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem eens vrijblijvend contact op, wij vertellen u graag meer.

📞 Tel. +31 345 72 52 70
📧 informatie@combrok.nl

Team combrok

Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier

Dan nemen wij contact op met u.