Het overnemen van een bedrijf lijkt simpel, maar wordt snel ondoorgrondelijk. U krijgt bijvoorbeeld te maken met vragen zoals ‘Waar staat het bedrijf?’, ‘Waar is het toe in staat?’ Welke kant moet het op?’ Om maar niet te beginnen over de juridische, fiscale, organisatorische en economische vraagstukken. Die laat u niet liggen. En die laat u zeker niet over aan toevalligheden of verrassingen. Die laat u over aan de toegewijde specialisten van Company Brokers.

Overnemen van een bedrijf ingewikkeld? Neem direct contact op!

Overnemen van een bedrijf: dagelijkse kost

Het overnemen van een bedrijf doet u niet dagelijks. Maar wij gelukkig wel! Al vanaf 2004 hielpen wij vele ondernemers met de succesvolle verkoop of aankoop van hun bedrijf. Dit zijn ondernemingen geweest met tien, tientallen en zelfs honderden werknemers. In uiteenlopende branches, waarbij de overnamesommen varieerden van ca. € 400.000 tot € 30 miljoen.

Het overnemen van een bedrijf volgens Company Brokers

Gemiddeld vinden wij de juiste koper in 6 tot 9 maanden. Net als u willen wij dat het overnemen van een bedrijf soepel verloopt. Hiervoor begeleiden en organiseren wij bij alle nodige stappen. Nooit volgens een vast stramien, maar juist flexibel en creatief. Toch is het proces globaal als volgt in te delen.

  1. De strategiebepaling, met de doelstellingen van de bedrijfsaankoop
  2. Het overnameprofiel, over het type onderneming, de bedrijfsactiviteiten, branche, regio, grootte, koopsom en financiering
  3. Het zoeken van geschikte kandidaten uit een enorm netwerk van accountants, notarissen, collega’s, banken, participatiemaatschappijen en media
  4. Het actief benaderen en aandragen van deze kandidaten, in shortlists en longlists
  5. De waardebepaling en onderhandelingen, op financieel en juridisch gebied en met oog op de bedrijfscultuur en het personeelsbeleid
  6. Het opstellen van de intentieverklaring met intentieovereenkomst
  7. Het due diligence-onderzoek met de juiste financieringsexpertise
  8. Het afronden van de overdracht, sluiten van de contracten en overmaken van het bedrag

Welk bedrijf gaat u overnemen?

Verkoopt u aan een buitenstaander of aan uw eigen bedrijfsleiding? Is die keuze er wel? Heeft uw bedrijfsleiding wel de nodige ondernemerskwaliteiten? En heeft de beoogde kandidaat wel voldoende financiële middelen voor de management-buy-out? Als de partij in kwestie niet over voldoende middelen beschikt, beperkt dat de prijs en vertraagt dat uw uitbetaling. Het voordeel is echter dat de overdracht gefaseerd kan plaatsvinden en dat de eigen identiteit van het bedrijf sterker is. In financieel opzicht is de verkoop aan derden meestal interessanter, zeker als de overnemende partij meerwaarde krijgt uit de combinatie.

Meer gratis advies over uw eigen management-buy-out

Zeker 15% van alle Nederlandse bedrijven zal te koop worden aangeboden binnen de komende 5 jaar. Een aantal van die partijen die verkopen of overnemen overwegen, vindt u terug in het huidige aanbod van Company Brokers. Een selectie hiervan bekijkt u op deze website, waarbij u informatieve maar discrete omschrijvingen leest. Heeft u eenmaal meer belangstelling voor het overnemen van een specifiek bedrijf, neemt u dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Vul hiervoor simpelweg het interesseformulier in onder de beschrijving, dan nemen wij meteen contact met u op.