Het starttarief

Company Brokers is een bedrijf van en voor ondernemers. Er wordt veelal niet gewerkt met exclusiviteitscontracten en de honorering vindt uiteindelijk plaats op basis van 'No cure - No pay'. Dit betekent dat onze opdrachtgevers geen financiële risico's lopen en een grote mate van vrijheid hebben.

Toch is Company Brokers bij het verwerven van een opdracht direct geld kwijt aan externe kosten.

Mede ook om een commitment van de opdrachtgever te krijgen, hanteert Company Brokers een starttarief, een kleine bijdrage in de kosten van de Company Brokers organisatie.

Het starttarief is dan ook niet meer dan een drempel zodat ook wij weten dat we met serieuze partijen te maken hebben. Company Brokers kan het zich als professionele organisatie niet permitteren in niet serieuze partijen te investeren. Zowel u als wij investeren in een toekomstige transactie. Beiden hebben we dus hetzelfde doel.

Het gehanteerde starttarief is € 5.000,-. Deze wordt in mindering gebracht op de courtage op het moment van de transactie.

Courtage & fee

De courtage is afgeleid van de transactieopbrengst voor de opdrachtgever. Deze kan echter vele vormen krijgen waarop Company Brokers geen invloed c.q. druk wil uitoefenen. Daarnaast wil Company Brokers voorkomen om later inzage te moeten vragen in de boeken of de transactiestukken. Dit zou tevens een ingewikkelde overeenkomst vergen. Om deze reden is de courtage afgeleid van de vraagprijs en wordt berekend over de uiteindelijke transactiesom.

Bij zowel een activa-passivatransactie als een aandelentransactie hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • vraagprijs tot € 1 miljoen - 5%
  • vraagprijs tot € 5 miljoen - 4%
  • vraagprijs tot € 10 miljoen - 3%
  • vraagprijs boven € 10 miljoen - 2%

Hoogtes van de diverse courtagestaffels kunnen elkaar overlappen. Hierbij geldt dat het laagste tarief bepalend is. Bijvoorbeeld 4% van 4,8 mln. is hoger dan 3% van 5,1 mln.

Eventueel kan in overleg een fixed fee worden afgesproken.