De open overnamemarkt lokt buitenlandse kopers die zich op Nederlandse bedrijven storten

03-11-2015 - Meerdere factoren dragen eraan bij dat steeds meer buitenlandse kopers zich melden als gegadigde voor het overnemen van een Nederlands bedrijf. Met name private-equity partijen uit Angelsaksische landen scharen zich onder de geïnteresseerden.

Private equity partijen beschikken over een oorlogskas die zeker 2 maal zo groot is als in 2005. Veel kapitaalverschaffers steken hun geld steeds meer in opkoopfondsen dan in obligaties met een lage rente of koersonzekere aandelen. Ook maakt de relatief zwakke euro de Europese bedrijven aantrekkelijk voor Britse, Amerikaanse en Aziatische spelers.

Dit alles zorgt voor een hevige concurrentie tussen private equity partijen die naarstig op zoek zijn naar nieuwe markten waaronder Nederland.

Door de hogere concurrentie worden ook hogere prijzen geboden hetgeen goed nieuws is voor de middelgrote MKB bedrijven als voor de waarde van de participaties van Nederlandse Private Equity firma’s. 

Weer een bewijs van een positieve kentering in overnameland die ook zijn weerslag kan hebben op de marktdynamiek voor de overdracht van kleinere MKB bedrijven in Nederland.

Bron:  FD 01/11/15