Overname Barometer gematigd positief

05-09-2016 - De uitslagen van de halfjaarlijkse overname barometer zijn bekend. Dit onderzoek is gehouden onder 185 overname advieskantoren, die tezamen verantwoordelijk zijn voor 90% van de transacties in de MKB-markt.

De uitslagen van de halfjaarlijkse  overname barometer zijn bekend. Dit onderzoek is gehouden onder 185 overname advieskantoren, die tezamen verantwoordelijk zijn voor 90% van de transacties in de MKB-markt.

Op basis van de respons blijkt het aantal transacties in het eerste half jaar van 2016 met 10% gedaald ten opzichte van het tweede half jaar van 2015.


De branche Gezondheidszorg & Farmacie nam met ruim 30% toe ten opzichte van  het tweede half jaar 2015. In de Agri & Food sector is na een daling van bijna 50% in het aantal transacties in het tweede half jaar 2015, het aantal transacties in het eerste half jaar 2016 weer iets toegenomen. Het percentage transacties in Agri & Food lijkt zich daarmee te stabiliseren op 6% van het markttotaal.

De rest van de verdeling over de branches wijkt opvallend weinig af van de verdeling in eerdere Barometer onderzoeken.

In het eerste half jaar van 2016 is het aantal nieuwe opdrachten  opnieuw toegenomen. Uit deze orders kunnen in de toekomst transacties voortkomen, maar niet ieder mandaat leidt in de praktijk tot een transactie. Het feit dat het aantal transacties is afgenomen terwijl de opdrachtenportefeuille is gegroeid, impliceert dat de gemiddelde doorlooptijd van mandaat tot transactie in ieder geval ook is toegenomen.

De verkoopwaarde van de ondernemingen in de diverse branches is gelijk gebleven.

De outlook voor de MKB-overnamemarkt in Nederland is gebaseerd op veel factoren. Er is gevraagd naar de verwachtingen aan de hand van een rapportcijfer. Daarin wordt o.a. meegewogen: Het aantal ondernemers dat hun bedrijf wil verkopen, het gemak van verkrijgen van financiering en de macro economische ontwikkelingen. Het vergelijken van de cijfers van het tweede half jaar 2015 en het eerste half jaar 2016 geeft een goed beeld van het vertrouwen in de markt. 

Rapportcijfer H1-2016                                         6,9
Rapportcijfer voor de komende 6 maanden       7,1 

Het sentiment is gematigd positief. Men is op dit moment tevreden over de overnamemarkt en verwacht voor de komende zes maanden een stabiele markt. 

Bronvermelding www.brookz.nl