Veelgestelde vragen

Company Brokers houdt zich bezig met fusies, overnames en risicokapitaal. Wij zijn geen consultancybedrijf maar bemiddelaars en we onderscheiden ons daarmee van onze collega’s binnen de sector fusies en overnames.

Company Brokers adviseert u tijdens enkele of alle van de 10 stappen:

 1. Verkoopklaar maken
 2. Opstellen strategisch plan
 3. Waarderen van de onderneming
 4. Opstellen van een informatiememorandum
 5. Inventariseren van de kandidaten
 6. Benaderen en aandragen van de kandidaten
 7. Voeren van de onderhandelingen
 8. Opstellen van de intentieverklaring
 9. Gelegenheid geven voor due diligence-onderzoek
 10. Afronden van de overdracht

Uw accountant, juridisch adviseur, fiscalist en/of notaris speelt meestal ook een belangrijke rol.

We bewaren het overzicht in het samenspel tussen uw adviseurs, de kopers en zijn of haar adviseurs en betrokken derde partijen om te zorgen voor een succesvolle overdracht van uw onderneming. We werken hands-on en we zijn meer gericht op het praktisch doorpakken dan op de productie van lijvige documenten. Discreet, actief en persoonlijk met voor u zeer lage kosten!

Andere bemiddelaars:

Het belangrijkste verschil is dat de meeste bemiddelaars opereren als adviseur. Die adviseurs richten zich op de voorbereiding van transacties. Daarvoor schrijven zijn rapporten, doen zij analyses en stellen ze verkoopmemoranda op. Omdat ze zich op enkele of relatief weinig opdrachtgevers richten werken zij op basis van een uurtarief. De waarde van alle uren die besteed worden aan rapporten en analyses is in verkooptrajecten echter beperkt. Potentiële kopers doen vaak alles nog eens dunnetjes over. Bij dit type bemiddelaar moet u als verkoper vaak zelf de kandidaat-koper aandragen of er wordt verwacht dat u aangeeft waar die vandaan moet komen.

Company Brokers:

Wij richten ons daarentegen direct op het vinden en selecteren van de juiste kopers. We besteden ten opzichte van onze collega’s relatief weinig tijd aan analyses, rapporten en memoranda. Onze inspanningen richten zich vooral op het zoeken van kandidaat-kopers en het begeleiden van verkoper en koper in het hele traject totdat een succesvolle deal is gedaan.

De taak van de Company Brokers makelaar is het bereiken van een overeenkomst tussen de koper en verkoper van een onderneming.

Om te beginnen brengen we vraag en aanbod in kaart, onder meer door een match van bestanden. De uitkomsten, ofwel matches, worden daarna persoonlijk opgepakt door de makelaars. Wij kennen dan beide partijen en zorgen dan actief voor de klik in de wensen.

Is die aansluiting er, dan gaat Company Brokers verder met het bij elkaar brengen van de partijen. Daarbij bewaren we de zakelijke afstand tussen de kandidaat-koper en u, omdat wij weten dat de verkoop van een onderneming soms ook emoties op kan roepen. Pas als de overeenkomst tot stand is gekomen hebben wij succes. Niet eerder.

Verkoopbemiddeling verloopt op hoofdlijnen in de volgende stappen:

 1. Intakegesprek(ken)
 2. Profiel opstellen
 3. Portefeuilleopname
 4. Matchen
 5. Kennismaking
 6. Begeleiding

ad 1. Intakegesprek(ken)

In de regel zal het opnemen van een verkopende partij één tot drie gesprekken vergen. Gemiddeld zullen er twee gesprekken nodig zijn. Het eerste gesprek gaat in het algemeen over de onderneming, het tweede gesprek over de vaststelling van de vraagprijs en propositie. De Company Brokers makelaar streeft altijd naar een zo efficiënt mogelijke aanpak.

ad 2. Profiel opstellen
Aan de hand van de intakegesprekken begint de makelaar aan het huiswerk. Om te beginnen stelt hij of zij een profiel op waarmee intern gewerkt kan worden. De onderneming en propositie worden op papier gezet. Dit vergt enige tijd, in de regel is deze stap binnen twee weken afgerond.

ad 3. Portefeuilleopname
Als de makelaar het profiel klaar heeft dan bespreekt hij dit intern tijdens de portefeuillevergadering. Het anonieme profiel wordt dan opgenomen in onze portefeuillebestanden. In feite is het dan aanwezig in de markt van vraag en aanbod. Dit houdt ondermeer in dat het profiel ingevoerd is in onze databestanden, lijsten en overzichten. Omdat wij u altijd persoonlijk gesproken hebben weten wij wat de betreffende vraag of het aanbod is. Gemiddeld wordt een profiel binnen drie weken na het intakegesprek opgenomen.

ad 4. Matchen
Als uw profiel is opgenomen beginnen we met matchen. Contacten en bestanden worden geraadpleegd en de eerste telefoontjes worden gepleegd. Naast onze eigen bestanden kijken we ook in bestanden van collega-organisaties en overname-adviseurs. Als er geen directe match is te maken, ondernemen we gerichte acties om de marktvraag in beeld te krijgen en te ontwikkelen. Uren die we besteden aan het matchen of andere acties brengen we niet in rekening; deze vallen onder de courtage. Het matchen vindt in de regel binnen twee weken na de portefeuilleopname plaats.

ad 5. Kennismaking
Op basis van de gegevens uit databases, het netwerk of reacties op het profiel selecteren we de beste kandidaten. Dit zijn niet altijd specifieke kopers, dit kunnen ook breed georiënteerde kopers zijn. De checkt de kandidatenlijst en bereidt een kennismakingsgesprek als er raakvlakken zijn. Met de koper wordt vooraf een aparte bespreking gehouden om de procedure door te nemen. Daarin tekent de koper ook een geheimhoudingsverklaring die betrekking heeft op uw onderneming. Kandidaat-kopers die niet door de financiële screening komen worden in deze fase afgewezen. Tijdens het eerste gesprek tussen de kandidaat-koper en u staat kennismaking centraal. Onderhandelingen worden in deze fase niet gevoerd. Alleen een prettig eerste contact is een prima basis is om verder te praten. Na de kennismaking heeft de makelaar met beide partijen contact om eventuele vervolgstappen verder te bespreken.

ad 6. Begeleiding
In de vervolgfase van het overnametraject komen de cijfers en de bedragen aan bod. Dit is ook de fase waarin er een reëel risico is dat de kandidaat-koper en verkoper tegover elkaar komen te staan. De belangen lopen in deze fase uiteen, daarom is de bemiddelende rol van de makelaar in deze fase van groot belang. Als daar behoefte aan is staan extra specialisten langs de zijlijn gereed voor het geven van adviezen over bijvoorbeeld financiële, fiscale of juridische zaken.

Het is uiteraard uw belang dat u uw onderneming verkoopt, maar zeker ook ons belang. Hoe eerder dat is gerealiseerd, hoe beter. Wij richten ons dan ook uitsluitend op kandidaten waarmee u tot zaken kunt komen. De eerste kandidaat kan direct raak zijn. Maar we maken ook mee dat het niet bij de eerste, maar pas bij de zevende kandidaat-koper klikt. Uiteindelijk bent u degene die dat bepaalt. De mix van factoren als de hoogte van het bod, de resultaten en mogelijkheden van de kandidaat-koper, de wijze van financiering en de persoonlijkheden van de direct betrokkenen partijen maakt uiteindelijk de match. Het is van groot belang dat er een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd tussen de partijen. Voor de koper is het namelijk altijd een grote en ogenschijnlijk risicovolle stap.

Company Brokers is een bedrijf van en voor ondernemers. We werken met in tijd beperkte exclusiviteitscontracten en onze honorering vindt grotendeels plaats op basis van ‘no cure – no pay’. Dit betekent voor u dat u een zeer beperkt financieel risico loopt en dat u een grote mate van vrijheid heeft.

Helemaal op basis van no-cure-no-pay werken we overigens ook niet. We zijn bij het in portefeuille nemen van een onderneming voor de verkoop direct geld kwijt aan externe kosten. Daarom rekenen wij aan het begin van het traject een starttarief dat uiteindelijk weer wordt verrekend met de bij de verkoop verschuldigde courtage. Een andere reden om het starttarief in rekening te brengen is dat we daarmee al vanaf het begin een zekere vorm van wederzijds commitment aangaan: we zien het verkopen van uw onderneming als een serieuze aangelegenheid.

Company Brokers is een commerciële organisatie met een winstdoelstelling. Pas als opdrachten succesvol worden afgerond verdienen wij geld. Tot die tijd, dus gedurende alle inspanningen voorafgaand aan de verkoop, kost een opdracht ons meer dan dat ze oplevert. De uiteindelijk gerealiseerde courtage dekt niet alleen onze kosten maar bevat ook onze marge en de verrekening van de uren die tot aan de verkoop van de onderneming zijn besteed.

Aanzienlijk meer dan het beperkte aantal uren dat u contact heeft met ons. We richten ons zoveel mogelijk op het vinden, screenen en interviewen van kandidaat-kopers en het matchen van deze kandidaat-kopers met uw aanbod en behoeften. Anderzijds proberen we zo min mogelijk bij u aan tafel te zitten en zo efficiënt mogelijk te werken. Daarom zult u van ons geen uitgebreide rapporten en analyses ontvangen die geen directe bijdrage aan de verkoop leveren. Dat bespaart u en ons veel tijd en geld.

De courtage is afgeleid van de transactieopbrengst voor de opdrachtgever. Op die transactieopbrengst heeft Company Brokers alleen indirect invloed. Uiteindelijk bent u degene die akkoord gaat met een bod, ook als daarvan prestatie- of nabetalingsafspraken deel uitmaken. We willen voorkomen dat we een onderdeel worden van die afspraken, omdat we na de overdracht geen rol meer hebben in de nieuwe samenwerking. De courtage is daarom altijd gebaseerd op de feitelijke transactiesom, waarmee we ingewikkelde overeenkomsten en kostbaar boekenonderzoek achteraf voorkomen.

Bij zowel een activa-passivatransactie als een aandelentransactie hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • 5% van de transactieopbrengst tot € 1 miljoen
 • 4% van de transactieopbrengst tussen € 1 miljoen en € 5 miljoen
 • 3% van de transactieopbrengst tussen € 5 miljoen en € 10 miljoen
 • 2% van de transactieopbrengst boven € 10 miljoen

De bovenstaande percentages zijn maatgevend maar in bepaalde gevallen wordt daarvan soms afgeweken.

Eventueel kan in overleg een fixed fee worden afgesproken.

U WILT WETEN WAT U KWIJT BENT, WIJ ZEGGEN U WAT HET OPLEVERT !

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem eens vrijblijvend contact op, wij vertellen u graag meer.

📞 Tel. +31 345 72 52 70
📧 informatie@combrok.nl

Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier

Dan nemen wij contact op met u.