Werkwijze

Company Brokers richt zich met haar expertise en ervaring op de belangrijkste stappen van de bedrijfsoverdracht:

  • Waarderen van de onderneming
  • Opstellen van een informatiememorandum
  • Inventariseren van gepaste kandidaten
  • Benaderen en aandragen van kandidaten
  • Voeren van onderhandelingen
  • Opstellen van de intentieverklaring
  • Gelegenheid geven voor de due dilligence opdracht
  • Afronden van de overdracht

     

Waardebepaling

Company Brokers heeft veel expertise en ervaring in waardebepaling van bedrijven, zowel met behulp van bedrijfseconomische methoden als door inventarisatie van de 'value drivers'. Bij waardebepalingen werken we graag samen met uw accountant, die uw onderneming bedrijfseconomisch grondig kent, om tot een gedegen resultaat te komen.

Selectie kandidaten

Company Brokers heeft veel ervaring in het tot stand brengen van succesvolle transacties. Daarvoor is het essentieel de juiste kandidaten voor een bedrijfsovername te identificeren. Door ons grote netwerk aan serieuze potentiële kopers brengen we zo verkopers en kopers effectief bij elkaar.

Oplossingen creëren

Discretie

Company Brokers zorgt voor discrete begeleiding. Verkopers en kopers hebben er over het algemeen geen baat bij dat lopende trajecten met naam en toenaam breed worden gepresenteerd. Ook behaalde successen presenteren wij niet uitvoerig, uit discretie naar onze opdrachtgevers. Door ons geselecteerde potentiële kopers moeten eerst een geheimhoudingsverklaring ondertekenen voordat wij specifieke informatie verstrekken over uw bedrijf.

Succes realiseren

Company Brokers kent geen ingewikkelde, exclusieve contracten en wil alleen afgerekend worden op succes. Daarom brengen wij pas na een succesvolle transactie een succesfee in rekening. Deze bedraagt slechts een gering percentage van de opbrengst. Wij hebben diverse specialisten in huis. Dit betekent dat wij juridische kosten die u moet maken tijdens en ter afronding van een overnametraject beperkt kunnen houden. Zo realiseren wij voor u een maximale opbrengst.