WERKWIJZE

Onze werkwijze

Een bedrijfsoverdracht komt via een aantal stappen tot stand.
Dat zijn de volgende:

 • Waarderen van de onderneming
 • Opstellen van een informatiememorandum
 • Inventariseren van gepaste kandidaten
 • Benaderen en aandragen van kandidaten
 • Voeren van onderhandelingen
 • Opstellen van de intentieverklaring
 • Begeleiden van het due diligence onderzoek
 • Afronden van de overdracht
werkwijze company brokers
 • Waardebepaling

  We waarderen bedrijven met behulp van bedrijfseconomische methoden en door de inventarisatie van waardedrijvers. Dat zijn kenmerken buiten de objectieve waarderingscriteria die voor kopers van belang kunnen zijn als zij de onderneming voortzetten. Een uniek distributienetwerk, specifieke patenten en mogelijke synergievoordelen zijn daar voorbeelden van. We werken daarin graag samen met uw accountant om tot een gedegen resultaat te komen.

 • Selectie kandidaten

  We hebben inmiddels al veel transacties succesvol afgerond. Dat is ons alleen gelukt omdat we al in de beginfase van de verkoop de juiste kandidaat-kopers identificeren. Ons uitgebreide netwerk aan serieuze potentiële helpt ons verkopers en kopers effectief bij elkaar te brengen.

 • Oplossingen creëren

  Soms doen zich omstandigheden voor die om een bijzondere oplossing vragen. Wij kennen de voetangels en klemmen van een bedrijfsovername. Als zich dus onverwachte omstandigheden of situaties voordoen, kunt u er op rekenen dat wij met creatieve en afdoende oplossingen komen om een bedrijfsovername naar tevredenheid af te ronden.

 • Discretie

  We handelen discreet en met een zekere reserve. Dat voorkomt dat lopende trajecten met naam en toenaam breed worden gepresenteerd. Daarom communiceren wij ook niet uitvoerig over onze behaalde successen. Kandidaat-kopers tekenen altijd eerst een geheimhoudingsverklaring voordat wij specifieke informatie verstrekken over een bedrijf.

 • Succes realiseren

  Ingewikkelde en exclusieve contracten zult u bij ons niet aantreffen. Het gaat ons om uw succes. Daarom brengen wij pas na een succesvolle transactie een succesfee in rekening. Die is afhankelijk van de omvang van de transactie en wordt uitgedrukt als percentage van de verkoopprijs. Omdat we verschillende specialisten in huis hebben, kunnen we de juridische kosten die u in het overnameproces moet maken beperkt houden. Ook daarmee realiseren wij voor u een maximale opbrengst.