BEDRIJFSWAARDE

De bedrijfswaarde bepalen is een belangrijke stap in het aan- en verkoopproces van een bedrijf. Daarvoor zijn verschillende bedrijfseconomische methoden beschikbaar die als basis kunnen gelden. Het is echter de markt die de uiteindelijke waarde van het bedrijf bepaalt. De courantheid en de financierbaarheid spelen daarbij ook een rol, naast de bedrijfseconomische waardering. Wij houden bij de waardebepaling en het vaststellen van een verkoopprijs rekening met zoveel mogelijk relevante factoren.

wie heb je nodig bij de verkoop van je bedrijf?

Wat is mijn bedrijf waard?

De bedrijfswaarde is iets anders dan de verkoopprijs! Een vraagprijs vaststellen vraagt om deskundigheid en kennis van de markt.  Daarvoor zijn verschillende bedrijfseconomische methoden beschikbaar die als basis kunnen gelden. We noemen hier de rentabiliteitswaardemethode en de discounted cashflowmethode (DCF).

Het eigen vermogen van de onderneming (lees: de som van alle bezittingen minus de schulden) + een aantal maal de EBITDA (de winst exclusief rente, belastingen afschrijving).

Waarom de winst? Omdat het ene bedrijf veel efficiënter ingericht kan zijn dan het andere. Door alleen naar de omzet te kijken komt dat verschil niet tot uiting in een waardering.

Waarom kijken we niet naar de afschrijving? Belangrijker nog dan de winst is de kasstroom van de onderneming. Zolang er voldoende kasmiddelen binnenkomen, is de onderneming in staat om aan haar verplichtingen te voldoen.

Met deze methode kijken we naar de kasstromen. DCF staat voor Discounted Cash Flow, daarbij worden ook toekomstige geldstromen in kaart gebracht.

Het blijft echter een voorspelling, dus vandaar dat wij in deze methode altijd een basisjaar gebruiken en dat is het jaar van de laatste gepubliceerde jaarrekening.

Als er goede redenen zijn om daarvan af te wijken, dan overleggen wij dat altijd eerst met u.

Goodwill bepalen

De balanswaarde van een onderneming is eenvoudig vast te stellen. Die is meetbaar en aanpasbaar maar vormt bijna nooit een punt van discussie. De waarde van een bedrijf is echter meer dan dat. De ‘goodwill’ is meestal geen balanspost, toch vormt het misschien wel de grootste post in een overname. Die goodwill is van veel factoren afhankelijk, kan op verschillende manieren worden berekend en kan zelfs voor iedere koper verschillend zijn.

De goodwill wordt bepaald door:

  • de winsten die de koper in de toekomst naar zich toe kan halen;
  • de mate van zekerheid dat deze winsten in de toekomst gerealiseerd gaan worden. Het verleden is dan vaak een indicatie voor de
    toekomstige winstcapaciteit. Is die zekerheid hoog, dan zal de goodwill ook hoog zijn. Andersom geldt dat natuurlijk ook.

Vrijblijvend meer informatie?

Overweegt u om uw bedrijf te verkopen en wilt u graag weten wat uw bedrijf waard is? Vraag een gratis en persoonlijk waardebepaling aan. 

Overnamebegeleiding

bedrijfsoverdracht

We begeleiden de verkoop van uw onderneming van het begin tot de afronding van de overdracht. Daarin blijven we zoveel mogelijk doelgericht. Dat betekent dat we liever geselecteerde kandidaat-kopers aandragen dan dat we uitgebreide rapporten schrijven. Serieuze en passende kandidaten brengen we met u in contact nadat we deze eerst hebben gesproken en beoordeeld. Over onze werkwijze leest u hier meer.

Wie verkoopt mijn bedrijf?

Company Brokers is specialist in bedrijfsovernames. Wij hebben ervaring in de bemiddeling bij verkoop, aankoop en participatie van en in bedrijven. Company Brokers overlegt met verkopers en kopers en brengt ze effectief bij elkaar. Wij geven met een discrete, persoonlijke aanpak vele verrassende mogelijkheden.

Company Brokers: uw specialist in bedrijfsovernames

  • Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar
  • Geen dikke rapporten, maar daadkracht
  • Succes door ervaring en vakmanschap
  • Een groot netwerk
  • No cure – No pay

Deze ondernemers gingen u voor

Gevoelsmatig en door het concept (op “no cure no pay” basis) hebben we Company Brokers de opdracht gegeven om een geschikte partij te vinden om ons bedrijf aan over te dragen. Company Brokers gaf ons steeds het vertrouwen en de begeleiding die wij nodig hadden, hier waren we heel tevreden over.

Company Brokers heeft mij bijzonder goed bijgestaan in het gehele traject. Ze weten hoge verwachtingen goed waar te maken. Het proces is naar mijn mening bijzonder goed afgerond en ze zetten moeiteloos door, ook als het ‘eventjes tegenzit’. 10 punten voor deze heren!

Company Brokers was ‘no nonsense’: duidelijk over het proces, over de kosten, over de looptijd. Ze hebben ons geholpen met het vinden van de juiste koper en met het onderhandelen over de verkoopcondities. Een persoonlijke en betrouwbare partner met veel ervaring is essentieel.

Klaar voor de volgende stap?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem eens vrijblijvend contact op, wij vertellen u graag meer.

📞 Tel. +31 345 72 52 70
📧 informatie@combrok.nl

Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier

Dan nemen wij contact op met u.