Wat is een ICT bedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector IT-dienstverlening en softwareontwikkeling – waartoe een ICT-bedrijf behoort – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 6,6. Dat betekent dat een ICT-bedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 6,6 x Ebitda. Hierbij de kanttekening, dat dan veelal 80% tot 90% van de omzet op basis van abonnementen wordt gegenereerd. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

Sectorinformatie IT

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Samenvatting

  • Met een verwachte volumegroei van 4,5% komt de groei in de IT-sector in 2022 lager uit dan in 2021.
  • Dit komt doordat het personeelstekort meer begint te knellen en de effecten van het herstel na de krimp van 2020 wegebben.
  • Binnen de sector blijven vooral cloud en cybersecurity in trek, gedreven door werken op afstand en de stijgende dreiging van cyberaanvallen.
  • In 2021 waren er 17% meer fusies en overnames dan in 2020. Vooral private equity partijen proberen via meerdere overnames spelers met schaal te creëren.

Groei IT-sector zakt in 2022 terug naar 4,5%

De IT-sector groeit in 2022 naar verwachting met 4,5%. Daarmee vertraagt het groeitempo in vergelijking met 2021 (7%). Enerzijds plukt de sector nog altijd de vruchten van de door corona gestarte digitale versnelling, al ebben deze effecten langzaam weg. Anderzijds beperkt het personeelstekort steeds meer de groeimogelijkheden. De vraag naar IT-dienstverlening, zoals het uitbesteden van IT-diensten en IT-infrastructuur en software-abonnementen blijft echter groot. Daarnaast leidt de toenemende cyberdreiging tot extra vraag naar  cyberbeveiligingsdiensten vooral in detectie, opvolging van incidenten en herstel. In 2023 ligt de volumegroei naar verwachting iets lager als gevolg van meer terughoudendheid onder klanten door een iets langzamer groeiende economie.

Personeelstekort remt groei

Het vinden van mensen is al langere tijd een uitdaging in de IT, hoewel het vanaf midden 2020 door de corona-dip tijdelijk voor de groei minder knellend was. Inmiddels bevindt het aandeel bedrijven dat een tekort aan personeel als rem op de groei ervaart zich op 42%. Dit na een recordniveau van 44% in het eerste kwartaal 2022. Daarmee is personeelstekort terug als groeiobstakel.

Bedrijven zoeken personeel om te blijven groeien

Eind 2021 stonden er in de totale technologie, media en telecom sector ruim 25.000 vacatures open (CBS). Kijkend naar specifieke ICT beroepen geeft het UWV aan dat er eind 2021 23.750 vacatures waren verdeeld over alle sectoren. Bedrijven pakken verschillende manieren op om toch aan geschikt personeel te komen, zoals samenwerken met onderwijsinstellingen en het omscholen van zij-instromers. Daarnaast proberen ze bestaande werknemers vast te houden.

Na een piek in het tweede kwartaal liep het corona-effect langzaam uit de omzetcijfers van 2021

Sinds de lichte krimp in het tweede kwartaal van 2020 laat de sector weer aanhoudende omzetgroei zien. Na het sterke herstel in het tweede kwartaal van 2021 (13%), lag de omzettoename weliswaar iets lager, maar nog altijd op een hoog niveau.  Naast een aanhoudende vraag naar diensten als beveiliging, werkplekken (notebooks e.d.) en software voor samenwerking, herstelde de vraag naar de implementatie van nieuwe systemen en onderhoud en vernieuwing van de bestaande IT-infrastructuur. Deze doorgaans grotere investeringen waren door de onzekerheid rondom de coronapandemie uitgesteld.

Overnemen om groeitempo erin te houden

Om te blijven groeien zetten bedrijven ook fusies en overnames in. In 2021 kwam het aantal fusies en overnames volgens het CBS 17% hoger uit dan in 2020. De stijging is zichtbaar bij kleine, middelgrote en grote bedrijven. Een belangrijke factor voor de aanhoudende groei is de ruime beschikbaarheid van kapitaal, ook door toetreding van nieuwe investeerders die voorheen niet in de sector actief waren. Private equity spelers proberen via meerdere overnames spelers met schaal te creëren. Dit gebeurt zowel horizontaal in een bepaalde expertise (bijv. cybersecurity, managed services) als verticaal, per sector.