STAPPENPLAN

Het aankoopproces

Groei-acquisities en management buy-ins bieden op dit moment volop kansen. In een markt waarin de afgelopen tijd veel is gebeurd, geldt voor sommige ondernemingen zelfs dat zij nu lager zijn gewaardeerd. Een succesvolle aankooptransactie vraagt echter wel tijd. Een gestructureerde en planmatige aanpak voorkomt onnodig tijdverlies en zorgt voor overzicht.

Stappenplan

1. Strategiebepaling
2. Opstellen van een overnameprofiel
3. Inventariseren van de kandidaten
4. Benaderen en aandragen van de kandidaten
5. Waardebepaling en voeren van de onderhandelingen
6. Opstellen van de intentieverklaring
7. Due diligence en financiering
8. Afronden van de overdracht

Lees hieronder wat elke stap voor u betekent.

1. Strategiebepaling

Hier bepalen we de doelstellingen van de bedrijfsaankoop. Gaat het om het uitbreiden van marktaandeel, diversificatie van het aanbod, synergievoordelen of een startende ondernemer?

2. Opstellen van een overnameprofiel

In deze fase wordt het overnameprofiel opgesteld. Hier bepalen we onder meer hoe de over te nemen activiteit eruit moet zien: de gewenste rechtsvorm; de regio; de branche; de bandbreedte van de koopsom en eventueel de financiering.

3. Inventariseren van de kandidaten

Nadat Company Brokers heeft vastgesteld aan welke voorwaarden de onderneming moet voldoen, gaan we actief op zoek naar bedrijven die bij het profiel passen.

4. Benaderen en aandragen van de kandidaten

We maken een ‘longlist’, een overzicht van bedrijven in de vorm van een advies. Daarbinnen leggen we gezamenlijk de volgorde van benadering vast, de shortlist. De geselecteerde bedrijven benaderen wij met de vraag op welke termijn zij geïnteresseerd zijn in een bedrijfsovername. Deze vorm van actieve benadering zorgt het snelst voor het gewenste resultaat en maakt dat wij met regelmaat als eerste of enige partij aan tafel zitten.

5. Waardebepaling en voeren van de onderhandelingen

Wij analyseren samen met u de overnamekans. Daarbij vindt ook een waardebepaling van het over te nemen bedrijf plaats. Uw wensen en die van de verkoper zetten we naast elkaar, waarbij we nadrukkelijk verder kijken dan alleen de financiële kant. Personeelsbeleid, strategie, bedrijfscultuur en ‘de klik’ zijn minstens zo belangrijk.

6. Opstellen van de intentieverklaring

Als we eruit zijn, leggen we de afspraken vast in een intentieovereenkomst.

7. Due diligence en financiering

Company Brokers heeft financieringsexpertise in huis. Het due diligence onderzoek voeren we uit in samenwerking met een door u geselecteerd accountantskantoor.

8. Afronden van de overdracht

De overeenkomst wordt gesloten en het overeengekomen bedrag wordt via de notaris waar de overdracht plaatsvindt overgemaakt.